Λεύκανση

Λεύκανση

Το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας συμπληρώνεται και αναδεικνύεται με τη διαδικασία της λεύκανσης, σε ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο ιατρείο μας- το οποίο και παγκοσμίως θεωρείται το πιο αποτελεσματικό- συνίσταται στη συνδυασμένη χρησιμοποίηση της λάμπας λεύκανσης και των ναρθήκων λεύκανσης. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρία -και μετά από πρόσφατο καθαρισμό των δοντιών του ασθενούς- γίνεται ο καθορισμός του αρχικού χρώματος του ασθενούς με τη βοήθεια ειδικού χρωματολογίου και η λήψη των αποτυπωμάτων για την εργαστηριακή κατασκευή των ειδικών ναρθήκων λεύκανσης. Στη δεύτερη συνεδρία πραγματοποιούνται στο ιατρείο τρεις κύκλοι λεύκανσης των 15 λεπτών έκαστος με τη χρήση ειδικής συσκευής που απελευθερώνει φωτεινή ενέργεια και επιταχύνει τη δράση του λευκαντικού παράγοντα (gel).

Μετά από αυτή τη συνεδρία ο ασθενής έχει αποκτήσει το επιθυμητό χρώματα στα δόντια του, το οποίο όμως για να σταθεροποιηθεί απαιτεί τη χρησιμοποίηση από μέρους του για 10-15 μέρες των ναρθήκων λεύκανσης, για 2 ώρες την ημέρα.
Η λεύκανση είναι μια διαδικασία που δε βλάπτει καθόλου τα δόντια και δίνει στον ορθοδοντικό ασθενή τη δυνατότητα να πετύχει ένα απόλυτα φυσικό και τέλειο αισθητικά χαμόγελο, αναδεικνύοντας το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής.