Παιδοδοντίατρος

Παιδοδοντίατρος

Το ιατρείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένη παιδοδοντίατρο, η οποία αναλαμβάνει την οδοντιατρική περίθαλψη των μικρών ασθενών και των εφήβων μας. Οι οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:

  • Καθαρισμός και φθορίωση σε εξαμηνιαία βάση.
  • Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (sealants) που τοποθετούνται στη μασητική επιφάνεια των πρώτων μόνιμων γομφίων (ή αλλιώς εξαριτών,γιατί ανατέλλουν στην ηλικία των 6 ετών),καθιστώντας τα απρόσβλητα από τερηδόνα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο περιοδικός έλεγχος της ακεραιοτήτας τους, που συνήθως συνδυάζεται με τον καθαρισμό των δοντιών.
  • Εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα) σε παιδικά και μόνιμα δόντια
  • Πολφοτομές σε παιδικά δόντια.Πρόκειται για την απονεύρωση των πολύ χαλασμένων παιδικών δοντιών που θα αργήσουν να αντικατασταθούν από τα μόνιμα.Στα πολφοτομημένα δόντια τοποθετείται μεταλλική στεφάνη για αύξηση της αντοχής τους.
  • Εξαγωγές νεογιλών δοντιών, είτε λόγων πολύ μεγάλη βλάβης , είτε κατόπιν ορθοδοντικής παραπομπής