Ορθοδοντικές θεραπείες

Ορθοδοντικές θεραπείες

Ορθοδοντική για παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών, η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον ορθοδοντικό θα πρέπει να γίνει στην ηλικία των 7 ετών με μια πανοραμική ακτινογραφία. Σ’αυτή την επίσκεψη ο ειδικός ορθοδοντικός θα εκτιμήσει αν υπάρχει  συγκλεισιακή ανωμαλία , τη φύση αυτής (οδοντικής η σκελετικής αιτιολογίας) καθώς και την αναγκαιότητα ή μη μιας πρώτης φάσης ορθοδοντικής θεραπείας (Phase I ).

Συνήθως, στην ηλικία αυτή αντιμετωπίζονται σκελετικές ανωμαλίες (π.χ προγναθισμός της κάτω γνάθου, σταυροειδής σύγκλειση) και παραλειτουργικές έξεις)(π.χ θηλασμός δακτύλου).Η έγκαιρη αυτή ορθοδοντική παρέμβαση επιλύει εύκολα και γρήγορα σκελετικά προβλήματα(αναφέρονται στα μεγέθη και τη σχέση των δύο γνάθων)που στην εφηβική ηλικία θα αντιμετωπίζονταν με τελείως διαφορετικό και πιο δύσκολο τρόπο. Επιπλέον δημιουργεί χώρο στα δύο οδοντικά τόξα , ώστε να διευκολυνθεί η ανατολή των μονίμων δοντιών .

Στη φάση Ι της ορθοδοντικής θεραπείας χρησιμοποιούνται κινητοί μηχανισμοί (π. χ μασελάκια, εξωστοματικά τόξα), ακίνητοι μηχανισμοί(π.χ μηχάνημα ταχείας διάνοιξης της υπερώας) και σπανιότερα σιδεράκια. Η διάρκεια αυτης της θεραπείας είναι συνήθως  ένα έτος.

.

Ορθοδοντική για εφήβους

Η ορθοδοντική θεραπεία των εφήβων ξεκινά με την κλινική εξέταση και τη συνεκτίμηση των κατάλληλων ακτινογραφιών(πανοραμική και πλάγια κεφαλομετρική).

Χρησιμοποιούνται τα γνωστά σε όλους σιδεράκια (μεταλλικά και κεραμικά) που συγκολλούνται στην επιφάνεια των δοντιών καθώς και άλλοι ορθοπεδικοί μηχανισμοί, αν συνυπάρχει σκελετικό πρόβλημα.Η διάρκεια της θεραπείας είναι δύο χρόνια με ανάλογες μηνιαίες επισκέψεις και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υγιούς, όμορφου και λειτουργικά ισορροπημένου στόματος.
Εναλλακτικά των σιδερακίων στους εφήβους μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι τεχνικές ευθυγράμμισης με αοράτους νάρθηκες (βλέπε ορθοδοντικές συσκευες)

Ορθοδοντική για ενηλίκους

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφεύρεση κι άλλων, εναλλακτικών μεθόδων ευθυγράμμιση των δοντιών πέρα από τα παραδοσιακά μεταλλικά σιδεράκια, η ορθοδοντική των ενηλίκων κερδίζει συνεχώς έδαφος.Οι ενήλικες ασθενείς στοχεύουν, είτε στην πλήρη αποκατάσταση του συγκλεισιακού τους προβλήματος, είτε απευθύνονται στον ορθοδοντικό ύστερα από παραπομπή του οδοντιάτρου τους,ώστε μετά  από μιάς μικρής διάρκειας ορθοδοντικής θεραπείας να μπορούν να τοποθετήσουν στο στόμα τους πρόσθετες εργασίες σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων στο στόματους.Άλλες φορές η παραπομπή γίνεται από τον περιοδοντολόγο με σκοπό να μετακινηθούν ορθοδοντικά τα περιοδοντικά δόντια σε πιο ευνοϊκή θέση και να ακινητοποιηθούν εν συνεχεία στη θέση αυτή, ώστε να μην δέχονται υπερβολικές δυνάμεις.Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της ορθοδοντικού και του γενικού και εξειδικευμένου οδοντιάτρου .Μεγάλη πληθώρα περιστατικών αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζονται στις μέρες μας με την μέθοδο των διαφανών ναρθήκων.Πρόκειται για μια σειρά πλήρως εξατομικευμένους διάφανους νάρθηκες από πολυουρεθάνη που καλύπτουν εξολοκλήρου τα δόντια, αφαιρούνται κατά τη διάρκεια των γευμάτων και αλλάζονται από τον ασθενή κάθε 7 – 10 μέρες περίπου.

.

.