Ορθοδοντική για ενηλίκους

Ορθοδοντική για ενηλίκους

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφεύρεση κι άλλων, εναλλακτικών μεθόδων ευθυγράμμιση των δοντιών πέρα από τα παραδοσιακά μεταλλικά σιδεράκια, η ορθοδοντική των ενηλίκων κερδίζει συνεχώς έδαφος.Οι ενήλικες ασθενείς στοχεύουν, είτε στην πλήρη αποκατάσταση του συγκλεισιακού τους προβλήματος, είτε απευθύνονται στον ορθοδοντικό ύστερα από παραπομπή του οδοντιάτρου τους,ώστε μετά  από μιάς μικρής διάρκειας ορθοδοντικής θεραπείας να μπορούν να τοποθετήσουν στο στόμα τους πρόσθετες εργασίες σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων στο στόματους.Άλλες φορές η παραπομπή γίνεται από τον περιοδοντολόγο με σκοπό να μετακινηθούν ορθοδοντικά τα περιοδοντικά δόντια σε πιο ευνοϊκή θέση και να ακινητοποιηθούν εν συνεχεία στη θέση αυτή, ώστε να μην δέχονται υπερβολικές δυνάμεις.Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της ορθοδοντικού και του γενικού και εξειδικευμένου οδοντιάτρου .Μεγάλη πληθώρα περιστατικών αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζονται στις μέρες μας με την μέθοδο των διαφανών ναρθήκων.Πρόκειται για μια σειρά πλήρως εξατομικευμένους διάφανους νάρθηκες από πολυουρεθάνη που καλύπτουν εξολοκλήρου τα δόντια, αφαιρούνται κατά τη διάρκεια των γευμάτων και αλλάζονται από τον ασθενή κάθε 7 – 10 μέρες περίπου.

.

.