Ορθοδοντική για παιδιά

Ορθοδοντική για παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών, η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον ορθοδοντικό θα πρέπει να γίνει στην ηλικία των 7 ετών με μια πανοραμική ακτινογραφία. Σ’αυτή την επίσκεψη ο ειδικός ορθοδοντικός θα εκτιμήσει αν υπάρχει  συγκλεισιακή ανωμαλία , τη φύση αυτής (οδοντικής η σκελετικής αιτιολογίας) καθώς και την αναγκαιότητα ή μη μιας πρώτης φάσης ορθοδοντικής θεραπείας (Phase I ).

Συνήθως, στην ηλικία αυτή αντιμετωπίζονται σκελετικές ανωμαλίες (π.χ προγναθισμός της κάτω γνάθου, σταυροειδής σύγκλειση) και παραλειτουργικές έξεις)(π.χ θηλασμός δακτύλου).Η έγκαιρη αυτή ορθοδοντική παρέμβαση επιλύει εύκολα και γρήγορα σκελετικά προβλήματα(αναφέρονται στα μεγέθη και τη σχέση των δύο γνάθων)που στην εφηβική ηλικία θα αντιμετωπίζονταν με τελείως διαφορετικό και πιο δύσκολο τρόπο. Επιπλέον δημιουργεί χώρο στα δύο οδοντικά τόξα , ώστε να διευκολυνθεί η ανατολή των μονίμων δοντιών .

Στη φάση Ι της ορθοδοντικής θεραπείας χρησιμοποιούνται κινητοί μηχανισμοί (π. χ μασελάκια, εξωστοματικά τόξα), ακίνητοι μηχανισμοί(π.χ μηχάνημα ταχείας διάνοιξης της υπερώας) και σπανιότερα σιδεράκια. Η διάρκεια αυτης της θεραπείας είναι συνήθως  ένα έτος.

.

Copy link