Άλλα είδη γλωσσικών αγκίστρων

Άλλα είδη γλωσσικών αγκίστρων

Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται ή ο ασθενής δεν επιθυμεί μια ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία (μέσης διάρκειας δύο χρόνων) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη γλωσσικών αγκίστρων 2D διαφόρων εταιρειών (π.χ. G.A.C, Omcro, Leone..), πιο οικονομικά από τα σιδεράκια Incognito.
Τα γλωσσικά αυτά σιδεράκια από ανοξείδωτο ατσάλι είναι μη εξατομικευμένα και ενδείκνυνται κυρίως για περιορισμένης έκτασης θεραπείες που στοχεύουν αποκλειστικά στην αισθητική βελτίωση του χαμόγελου. Πρόκειται για ελαφρές στρεβλοφυίες ή μικρές υποτροπές προηγούμενης ορθοδοντικής θεραπείας στην πρόσθια περιοχή των οδοντικών τόξων (οι λεγόμενες “κοινωνικές” θεραπείες των έξι προσθίων δοντιών), μικρής χρονικής διάρκειας (4-6 μηνών). Σε περιπτώσεις που απαιτείται μια ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία, οικονομικά πιο προσιτή από αυτή με τη χρήση των γλωσσικών αγκίστρων Incognito, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα γλωσσικά 3D αυτόδετα άγκιστρα ALIAS