Εξωστοματικό μηχάνημα /προσωπική μάσκα

Εξωστοματικό μηχάνημα /προσωπική μάσκα

Eξωστοματικό μηχάνημα/προσωπική μάσκα:

για τη διόρθωση προβλημάτων σκελετικής αιτιολογίας.