Λειτουργικά μηχανήματα/ εξωστοματικό τόξο

Λειτουργικά μηχανήματα/ εξωστοματικό τόξο

Χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση σκελετικών προβλημάτων σε μικρά παιδιά, αλλά κυρίως στην προεφηβική και εφηβική ηλικία στην περίπτωση που η ορθοδοντικός επιδιώκει καθοδήγηση, διέγερση ή και αναστολή της αύξησης των γνάθων.