Οι απεικονιστικές εξετάσεις της ορθοδοντικής θεραπείας

Οι απεικονιστικές εξετάσεις της ορθοδοντικής θεραπείας

Πολύ συχνά οι μελλοντικοί ορθοδοντικοί ασθενείς, όταν προγραμματίζουν την πρώτη διαγνωστική συνεδρία ορθοδοντικής εξέτασης, ενημερώνονται από τον ορθοδοντικό της επιλογής τους ότι για το πρώτο αυτό ραντεβού θα χρειαστούν δύο ακτινογραφίες, μια πανοραμική και μια πλάγια κεφαλομετρική.

Η πανοραμική ακτινογραφία οδόντων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ορθοδοντικής θεραπείας. Με τη χρήση της, ο ορθοδοντικός

  • αξιολογεί τη θέση των νεογιλών και των μονίμων δοντιών
  • διαπιστώνει την ύπαρξη μεσοδόντων, υπεραρίθμων ,εγκλείστων ή συγγενώς ελλειπόντων δοντιών
  • μελετά την κροταφογναθική άρθρωση για την ύπαρξη τυχόν ανατομικών παραλλαγών που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της
  • προσδιορίζει την οδοντική ηλικία των μικρών παιδιών που βρίσκονται στη μικτή οδοντοφυία
  • αναγνωρίζει την ύπαρξη περιοδοντικών νόσων (περιοδοντική νόσος ούλων) καθώς και νόσων των σκληρών οδοντικών ιστών (τερηδόνα)

Η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι μία ακτινογραφία η οποία ιχνηλατείται από τον ορθοδοντικό, προκειμένου να μετρηθούν γωνίες, επίπεδα, το μέγεθος της άνω και κάτω γνάθου, καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Δίνει σημαντικές πληροφορίες στον ορθοδοντικό σε περιπτώσεις που οι ορθοδοντικοί ασθενείς εμφανίζουν -εκτός από οδοντικά προβλήματα (π,χ συνωστισμός δοντιών)- και σκελετικά προβλήματα (π.χ προγναθισμός κάτω γνάθου), βοηθώντας τον να καταλήξει στα εναλλακτικά σχέδια θεραπείας και στους ορθοδοντικούς  μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσει για την επίλυση τους.

Τα τελευταία χρόνια ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο, χωρίς τους εγγενείς περιορισμούς της δυσδιάστατης απεικόνισης (μεγέθυνσή, παραμόρφωση, αλληλεπίθεση των ανατομικών δομών), χρησιμοποιείται  ευρύτατα στην αξιολόγηση του ορθοδοντικού ασθενούς. Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης γνωστή και ως   CBCT   ή αλλιώς Dental Scan παρέχει στον ιατρό μία τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής, τη στιγμή που στην πανοραμική ακτινογραφία  η απεικόνιση της προ εξέταση περιοχής είναι δυσδιάστατη. Η τεχνική είναι σχεδιασμένη για την απεικόνιση μόνο των σκληρών ιστών του σπλαχνικού κρανίου.Ο πρώτος κωνικής δέσμης οδοντιατρικός τομογράφος κατασκεύαστηκε στην Ιταλία το1998. Με την πάροδο των χρόνων πολλές εταιρείες άρχισαν την κατασκευή οδοντιατρικών τομογράφων που βασίζονται στην αρχή της «χαμηλής δόσης, κωνικής δέσμης, υπολογιστικής τομογραφίας».Οι σύγχρονοι τομογράφοι μπορούν να κάνουν τη λήψη με τους ασθενείς σε όρθια, καθιστή ή ύπτια θέση.Τα πεδία απεικόνισης ταξινομουνται σε τρεις συνήθως κατηγορίες-μικρό,μεσαίο και μεγάλο-το μεγεθός τους δε σχετίζεται ευθέως με την απορροφούμενη δόση από τον ασθενή.Στην ορθοδοντική, η CBCT διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εντόπιση των εγκλείστων δοντιών των ριζών τους και της σχέσης τους με τα παρακείμενα δόντια λαι ανατομικές δομές.Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χειρουργική εξαγωγή των τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου, η CBCT προσδιορίζει με ακρίβεια τη σχέση των ακροριζίων τους με το κάτω φατνιακό νεύρο.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ο σύγχρονος ορθοδοντικός έχει στις μέρες μας πολύτιμα απεικονιστικά εργαλεία στη φαρέτρα του για να οδηγηθεί σε μια σωστή διάγνωση και κατάλληλη επιλογή θεραπεύτικου σχεδίου, πάντοτε βέβαια σε συνδυασμό με την κλινική συνεκτίμηση, από την οποία και απορρέουν πολύτιμες πληροφορίες.

Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για ένα λαμπερό χαμόγελο και κλείσε ένα ραντεβού ενημέρωσης στο Great Smile Χαλανδρίου κάνοντας κλικ ΕΔΩ 

Share via
Copy link