Μέθοδος Invisalign

Η τεχνική Invisalign εφευρέθηκε στην Αμερική στις αρχές του 2000 και έκτοτε έχει διαδοθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο.
Η θεραπεία με τη μέθοδο αυτή γίνεται με τη χρησιμοποίηση εκ μέρους του ασθενούς μιας σειράς αόρατων ναρθήκων που κατασκευάζονται ύστερα από τη σάρωση του στόματος από την ιατρό με τον ενδοστοματικο σαρωτή i-tero. Το ψηφιακό αυτό αρχείο αποστέλλεται μαζί με το σχέδιο θεραπείας στα εργαστήρια της Invisalign. Μετά από λίγες μέρες αποστέλλεται ηλεκτρονικά η ηλεκτονική 3D εικόνα των δοντιών, το λεγόμενο ClinCheck, όπου φαίνονται οι μελλοντικες οδοντικές μετακινήσεις. Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής γνωρίζει πριν καν ξεκινήσει η θεραπεία ποια θα είναι η τελική θέση των δοντιών του. Από τη στιγμή που η oρθοδοντικός σε συνδυασμο με τον ασθενή συμφωνήσουν στο σχέδιο θεραπείας,ξεκινά η διαδικασία παραγωγής τους. Οι ατομικές μεμβράνες πρέπει να φοριούνται 20-22 ώρες την ημέρα και να αντικαθίστανται κάθε εβδομάδα από τις επόμενες, μέχρις ότου τα δόντια μετακινηθούν στις τελικές τους θέσεις. Ο αριθμός των ναρθήκων που απαιτείται για κάθε ασθενή διαφέρει ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Συνήθως οι μήνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεραπείας κυμαίνονται στους 9 μήνες για τα ελαφρά περιστατικά και έως 18 για τα πλήρη περιστατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6897 111

iTero Element Intraoral Scanner

Το μέλλον της ψηφιακής αποτύπωσης έφτασε στο ιατρείο μας! Με τον νέο ενδοστοματικο σαρωτή iTero Element Intraoral Scanner οι ασθενείς μας απολαμβάνουν την ευκολία και την ακρίβεια της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δουν πριν ακόμα ξεκινήσουν την ορθοδοντική τους θεραπεία την προσομοίωση  του αποτελέσματος της  με την εφαρμογή treatment stimulator. Επίσης επιτυγχάνεται η άμεση έναρξη της κατασκευής των ναρθήκων Invisalign, ή άλλων ορθοδοντικών συσκευών με απευθείας αποστολή της ψηφιακής καταγραφής του στόματος του ασθενούς από τον υπολογιστή στο ανάλογο εργαστήριο.